Příběh jablka

Epizoda

Na počátku bylo slovo! Všichni to známe, nebo že by na počátku bylo jablko? Strom poznání byl v ráji zapovězen pro první lidi, pro Adama a Evu. No jenže Eva poslechla našeptávání hada, jablko utrhla a dala ochutnat Adamovi. A všechno bylo jinak.