Příběh knedlíku

Epizoda

Budeme vyprávět legendy a fakta o vzniku potraviny, bez níž si národní kuchařku nedovedeme představit. První zmínka o knedlíku je totiž už ze 7. století. Avšak s dnešním typickým houskovým knedlíkem měl pramálo společného.

Ve středověku byly houskové knedlíky pokrmem bohatých i chudých lidí. Český houskový knedlík výrazně ovlivnila mimo jiné gastronomická průkopnice Magdalena Dobromila Rettigová a ještě téměř do konce 20. století platilo pravidlo, že dívka se nemá vdát dřív, než se naučí uvařit knedlík.