Příběh slivovice

Epizoda

Historie pálení alkoholu sahá dle historických podkladů až do období neolitu. Pravdou ovšem je, že k rozvoji pálenic na našem území došlo mnohem později, až v 17. století. Tehdy se pálilo hlavně ze žita a slivovice se začíná rodit až v polovině dalšího století. V té době totiž došlo k rozvoji pálení ovoce a také trnek. Tehdy oficiálně zazněl název Slivovice poprvé. V tomto díle uvidíme historické pálenice i dnešní nejmodernější výrobu. Uvidíme také lidové zvyky, písničky a obyčeje spojené se slivovicí.